Số điện thoại:

               Thí sinh nhập số điện thoại mẹ hoặc bố đăng ký trong hồ sơ để tra cứu VD: 0904123123